Sun Grand City New An Thới điểm chạm dẫn lối phồn vinh

Sun Grand City New An Thới điểm chạm dẫn lối phồn vinh

Chỉ 5 năm trở lại đây, Phú Quốc đã có nhiều đổi thay về cơ sở hạ tầng, về phát triển kinh tế, du lịch. Đặc biệt, khu vực Nam Phú Quốc ngày càng được chú ý bởi lợi thế "đang lên" thấy rõ về tiềm năng du lịch, quy hoạch của chính phủ và các lợi điểm tự nhiên vốn có

Với vị trí cửa ngõ tại Nam Phú Quốc trù phú, Sun Grand City New An Thới - Đô thị đảo đầu tiên tại Việt Nam đang trở thành một "hiện tượng" mang tính tiên phong về một chốn an cư hạnh phúc, kinh doanh phồn thịnh.

Sun Grand City New An Thới, nơi mang theo những giá trị độc tôn:
Tâm điểm kết nối đa chiều.
Nơi kinh doanh đắc lợi.
Nơi kiến tạo cho chuẩn mực sống hiện đại.


Sun Grand City New An Thới
Hotline: 09 6666 2202
Website: http://suncityphuquoc.vn
Video dự án
09 6666 2202
09 6666 2202
http://suncityphuquoc.vn
http://suncityphuquoc.vn/catalog/view/theme/